Yeukai Chishona Bhuku Remudzidzi Grade 6

Yeukai Chishona Bhuku Remudzidzi Grade 6

Yeukai Chishona Bhuku remudzidzi Grade 6
US$11.00 Yeukai Chishona Bhuku remudzidzi Grade 6 – Updated Curriculum textbooks

Author: Watadza MX

First Print: 2020
Editor: P. Mushumbi na I. Mugwagwa
Design and Layout: Thabiso Moyo
Illustrations: P. Chirodza, T. Chodeva
Cover Design: Matthew Chikuse na Daniel Njondaya
Publishing Officer: Sithengisiwe Makiwa

Shoko remunyori kuvadzidzi

Zvakakosha kuti mufarire mutauro weChiShona muri padanho rino. Kugona mutauro waamai kunoita kuti muzokwanisa kugona mimwe mitauro yose zviri nyore. Bhuku rino rakanyorwa neunyanzvi kuti rikubatsirei kudzidza pamwe nokunzwisisa chidzidzo cheChiShona. Zvirongwa zvehutano, kuchengetedza nharaunda, mabhizimisi neupfumi, netsika nemagariro zvinonzwisisika nyore kana zvichitaurwa nemutauro wedu. Imi sevadzidzi munokurudzirwa kudada nemutauro wenyu kuti mukwanise kubudirira pamwe chete nekusimudzira nyika.

edulight logo
edulight logo

Edulight Publishers main objective is to produce, promote and provide new and novel textbooks for primary, secondary and tertiary education.

About the Store

Throgmorton house, 3rd Floor, Corner Samora Machel & Julis Neyerere
Harare

Phone: +263 (242)-749195 | +263 (242)-787938
info@edulightbooks.co.zw

Open Hours:
MN – ST: 8:00AM – 9:00PM
SN: Closed