Yeukai Chishona Bhuku Remudzidzi Grade 7

Yeukai Chishona Bhuku Remudzidzi Grade 7

Yeukai Chishona Bhuku Remudzidzi Grade 7
Yeukai Chishona Bhuku Remudzidzi Grade 7 – Competence Based Curriculum Textbook

Shoko remunyori kuvadzidzi

Zvakakosha kuti mufarire mutauro weChiShona muri padanho rino. Kugona
mutauro waamai kunoita kuti muzokwanisa kugona mimwe mitauro yose zviri nyore. Bhuku rino rakanyorwa neunyanzvi kuti rikubatsirei kudzidza pamwe nokunzwisisa
chidzidzo cheChiShona. Zvirongwa zvehutano, kuchengetedza nharaunda, mabhizimisi neupfumi, netsika nemagariro zvinonzwisisika nyore kana zvichitaurwa nemutauro wedu. Imi sevadzidzi munokurudzirwa kudada nemutauro wenyu kuti mukwanise kubudirira pamwe chete nekusimudzira nyika

 

First Print: 2020
Editor: I. Mugwagwa
Design and Layout: Daniel Njondaya
Illustrations: P. Chirodza
Cover Design: Daniel Njondaya
Publishing Officer: Sithengisiwe Makiwa

edulight logo
edulight logo

Edulight Publishers main objective is to produce, promote and provide new and novel textbooks for primary, secondary and tertiary education.

About the Store

Throgmorton house, 3rd Floor, Corner Samora Machel & Julis Neyerere
Harare

Phone: +263 (242)-749195 | +263 (242)-787938
info@edulightbooks.co.zw

Open Hours:
MN – ST: 8:00AM – 9:00PM
SN: Closed